Informatioun fir eis Benotzer
De Lëtzebuerger Online Dictionnaire iwwerhëlt keng Verantwortung fir ëffentlech a privat Internetsitten an Initiativen, déi den LOD direkt oder indirekt als Referenz uginn.
Deemno kënne Verbesserungs- an Ännerungsvirschléi nëmmen da berücksichtegt ginn, wann se den Inhalt vun de Sitten www.lod.lu oder ortho.lod.lu betreffen.
Wat d'Lëtzebuerger Orthographie betrëfft, ginn am LOD d'Regele vum Arrêté ministériel vum 10. Oktober 1975 a vum Règlement grand-ducal vum 30. Juli 1999 respektéiert. Um Site www.legilux.public.lu sinn dës Regele fir jiddwereen zougänglech.
Ausserdeem ginn am LOD d'Recommandatiounen applizéiert, déi de Conseil permanent de la langue luxembourgeoise no 1999 ausgeschafft huet. Et ass jiddwerengem iwwerlooss, ob en dës Recommandatiounen uwent oder net.