achtundzwanzigste(r,s)
vingt-huitième
twenty-eighth
vigésimo oitavo
eréischt beim aachtanzwanzegste Versuch ass d' Experiment 1 perfekt gelongen
28.
number
aachtanzwanzegst
28.