1
Aarbechten
Aarbechte
Arbeit Beschäftigung, Tätigkeit
travail occupation, activité
work occupation activity
trabalho ocupação, atividade
hien huet vill Freed u senger Aarbecht
2
kee Pluriel
Arbeit zu bewältigendes Pensum
travail tâche à accomplir
work work quota
trabalho tarefa a cumprir
ech kann elo kee Congé huelen, ech hunn ze vill Aarbecht um Büro
3
Aarbechten
Aarbechte
Arbeit Arbeitsprozess
travail ensemble de tâches
work tasks to be completed, jobs
trabalho conjunto das tarefas
d' Aarbechten 1 um Chantier gi séier virun
4
kee Pluriel
Stelle Arbeitsplatz
travail emploi
work job employment
trabalho emprego
huet däi Brudder endlech eng Aarbecht fonnt?
esou wéi et ausgesäit, wäerte vill Leit aus där Firma hir Aarbecht verléieren
den Owend ginn ech mat der Aarbecht an de Restaurant iessen den Owend ginn ech mat den Aarbechtskolleegen an de Restaurant iessen
Aarbechtsplaz
Job
5
kee Pluriel
Arbeit Arbeitszeit
travail temps de travail
work working hours
trabalho tempo de trabalho
ech maachen all Dag no der Aarbecht Sport
6
Aarbechten
Aarbechte
Arbeit Arbeitsort
travail lieu de travail
work workplace
trabalho local de trabalho
ech fueren all Dag dee selwechte Wee op d' Aarbecht 1
du fiers ëmmer laanscht mech, wann ech vun der Aarbecht kommen
Schaff
7
Aarbechten
Aarbechte
Arbeit Ergebnis, Produkt
travail résultat, produit
work result, product
trabalho resultado, produto
um Enn vum Joer mécht de President de Bilan vun der Aarbecht vum Club
am Musée sinn am Moment d' Aarbechte 1 vu sechs bekannte Kënschtler ausgestallt
8
Dag vun der Aarbecht
Tag der Arbeit gesetzlicher Feiertag
fête du travail jour férié légal
Dia do Trabalho dia feriado legal
den Éischte Mee gëtt och Dag vun der Aarbecht genannt
1. Mee
Éischte Mee
4
Aarbecht
Aarbechtsplaz
Job
6
Aarbecht
Schaff
8
Dag vun der Aarbecht
1. Mee
Éischte Mee