kee Pluriel
Arbeiterklasse
classe ouvrière
working class
classe operária
déi meescht Leit, déi am 19. Joerhonnert zu der Aarbechterklass gehéiert hunn, waren an der Industrie beschäftegt