Aarbechtserlabnesser
1
Arbeitserlaubnis Genehmigung
autorisation de travail permission
work permit permission
autorização de trabalho permissão
den immigréierten Aarbechter krut seng Aarbechtserlabnes ëm ee Joer verlängert
2
Arbeitserlaubnis Dokument
autorisation de travail document
work permit document
autorização de trabalho documento
de Mecanicien huet dem Inspekter seng Aarbechtserlabnes gewisen