Aarbechtskolleegen
Aarbechtskolleege
Kollege Arbeitskollege
collègue (de travail)
colleague
colega (de trabalho)
ee vu mengen Aarbechtskolleegen huet onbezuelte Congé geholl, fir ronderëm d' Welt 1 ze reesen