Aarbechtssituatiounen
Aarbechtssituatioune
Arbeitsverhältnis Rechtsverhältnis
situation de travail
employment relationship employer-employee relationship
situação de trabalho
d' Personal 1 freet eng definitiv Regularisatioun vun senger Aarbechtssituatioun