Aarbechtsweeër
Arbeitsweg
chemin du travail trajet entre le domicile et le lieu de travail
trajeto para o trabalho trajeto entre a casa e o local de trabalho
als Frontalière huet meng Kolleegin ëmmer e laangen Aarbechtswee
op mengem Aarbechtswee sinn den Ament vill Schantercher