Aaschkrécheschen
Aaschkréchesche
VULG
Arschkriecherin
lèche-cul femme
lambe-botas mulher
Schläimschëssesch
VULG
Aaschkréchesch
Schläimschëssesch