Äscht
Ast eines Baums
branche d'un arbre
branch of a tree
ramo de uma árvore
d' Äscht 1 vun där aler Eech maachen eis Schiet
EGS du sees den Aascht of, op deem s de selwer sëtz du schuets der selwer