Aaxtestiller
Aaxtestillen
Aaxtestille
Axtstiel
manche d'une hache
haut ass en Aaxtestill dacks net méi aus Holz
mäin Neveu ass bal zwee Meter grouss a gouereg ewéi en Aaxtestill mäin Neveu ass bal zwee Meter grouss a fett ewéi en Aaxtestill mäin Neveu ass bal zwee Meter grouss a ganz gouereg