Abattementen
Abattemente
Steuerermäßigung
abattement déduction fiscale
tax reduction
abatimento dedução fiscal
an dësem Steierjoer profitéieren ech nach vun engem Abattement