Abauschief
Einbauschrank
placard armoire fixe
armário embutido
wou an deem alen Haus eng Dier war, hu mir vum Schräiner en Abauschaf maache gelooss