dienstbeflissen
empressé avec empressement
eager keen eagerly, keenly
solícito solicitamente
all Patron géif sech esou en abberdéngegen Aarbechter wënschen
e koum ganz abberdéngeg gelaf an huet gefrot, ob et eis un näischt géif feelen