augenblicklich momentan
actuel de ce moment, présent
current present
atual presente
an där ablécklecher Situatioun kann d' Doktesch 1 nach näischt Konkreetes soen
momentan
ablécklech
momentan