1
abstrakt theoretisch, begrifflich
abstrait conceptuel
abstract theoretical
abstrato concetual
déi abstrakt Froe kann ech net beäntweren!
deen Text ass mir ze vill abstrakt ech hu Schwieregkeeten, fir deen Text ze verstoen
2
Konscht
abstrakt
abstrait
abstract
abstrato
hatt sammelt abstrakt Biller