Abzebiller
Abziehbild
décalcomanie image
transfer picture
decalcomania imagem
d' Kanner 1 hunn Abzebiller an d' Kichefënstere 1 gepecht