verunglückt von einem Unfall betroffen
accidenté qui a subi un accident
damaged injured in an accident
acidentado que sofreu um acidente
den accidentéierte Won ass ofgeschleeft ginn
déi Accidentéiert sinn an d' Spidol 1 ageliwwert ginn