Achterbanen
Achterbane
Achterbahn
montagnes russes
roller coaster
montanha-russa
op der Kiermes si mer op d' Achterban 1 an op d' Riserad 1 gaangen