achtzigmal
quatre-vingts fois
eighty times
oitenta vezes
de Fichier gouf schonn achtzegmol erofgelueden
EGS ech hunn der dat schonn achtzegmol erkläert ech hunn der dat scho ganz dacks erkläert
80-mol
number
achtzegmol
80-mol