Acteuren
Acteure
1
Schauspieler
acteur comédien
actor in show business
ator artista
wat fir eng Acteure spillen an deem Film mat?
Schauspiller
2
Akteur Beteiligte(r)
acteur participant, intervenant
actor participant
ator participante
d' Decisioun 1 gouf kollektiv vun all de betraffenen Acteure geholl
eist Land muss zu engem vollwäertegen Acteur op der internationaler Bün ginn
1
Acteur
Schauspiller