kee Pluriel
ADHS
trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité TDAH
ADHD attention deficit hyperactivity disorder
transtorno do défice de atenção e hiperatividade TDAH
wann e Kand keng Rou fënnt a sech stänneg oflenke léisst, kéint et ADHS hunn