Adjutantinnen
Adjutantinne
Adjutantin
adjudante
sargento-chefe mulher
meng Schwëster ass Adjutantin an der Arméi