hunn
administréiert
transitiv
verwalten leiten
administrer gérer
to administer to manage
administrar gerir
d' Entreprise 1 gëtt vu Paräis aus administréiert
geréieren
verwalten
administréieren
geréieren
verwalten