Adressebichelcher
Adressbuch
carnet d'adresse
address book
caderno de endereços
a menger Mamm hirem Adressebichelche stinn d' Nimm 1 an d' Adresse 1 vun all hire Mataarbechter
Adressebuch