Äerdbierslutschen
Äerdbierslutsche
Erdbeerlutscher
sucette à la fraise
strawberry lolly
chupa-chupa de morango
bréng de Kanner eng Äerdbierslutsch vun der Tankstell mat, wannechgelift!