Äerzengelen
Äerzengele
Erzengel
archange
archangel
arcanjo
d' Äerzengele 1 stinn iwwer den Engelen