EGS
lächerlich auffällig
ridicule affecté ridiculement, de manière affectée
ridiculous affected ostentatious ridiculously, affectedly, ostentatiously
ridículo afetado ridiculamente, afetadamente
esou eng afeg Persoun hunn ech nach ni gesinn!
du gees mir net esou afeg gekleet aus dem Haus!