Affektatiounen
Affektatioune
1
Bestimmung Verwendungszweck
affectation utilisation, emploi prévu
purpose use
afetação aplicação, uso previsto
d' Gebai 1 gëtt renovéiert a kritt eng nei Affektatioun
2
Anstellung Stelle
emploi embauche
post job
afetação emprego
ech kréien eng Affektatioun bei der Gemeng