Afghaninnen
Afghaninne
Afghanin
Afghane
Afghan
afegã
meng bescht Frëndin ass Afghanin