1
kee Pluriel
Einfluss Macht
influence pouvoir
influence power
influência poder
als Member vum Verwaltungsrot huet säi Papp vill Afloss an der Firma
Pouvoir
2
Aflëss
Einfluss Einwirkung
influence effet, emprise
influence effect
influência efeito
de Mound huet Afloss op d' Stréimung 1 vum Mier
de jonke Chauffer krut säi Fürerschäin ofgeholl, well en ënner dem Afloss vun Droge mam Auto gefuer war
Influenz
1
Afloss
Pouvoir
2
Afloss
Influenz