eingebildet
vaniteux imbu de sa personne
conceited self-important
presunçoso convencido
deen agebilte Mënsch huet eis net emol bekuckt!
arrogant
iwwerhieflech
agebilt
arrogant
iwwerhieflech
vermengt
VEREELZT