1
eingeschrieben eingetragen
inscrit enregistré
registered enrolled
inscrito registado
déi ageschriwwe Membere vum Club hu gewësse Virdeeler
ech sinn zanter dräi Méint an engem Danzcours ageschriwwen a war nach net eemol dohin!
2
ageschriwwene Bréif
eingeschriebener Brief
lettre recommandée
registered letter
carta registada
mir kruten en ageschriwwene Bréif vun der Bank
Recommandé
2
ageschriwwene Bréif
Recommandé