hunn
agestanen
agestan
transitiv
eingestehen
admettre reconnaître
to confess to admit
confessar admitir
ech gesti meng Feeler an
de Schüler huet schlussendlech agestanen , 1 datt e bei sengem Noper ofgeschriwwen hat
hatt wollt sech seng Schwächten net agestoen hatt wollt net akzeptéieren, datt et Schwächten huet