Agrëffer
1
Eingriff Einmischung
intervention action, immixtion, intrusion
intervention intrusion
intervenção ingerência
de militäreschen Agrëff huet d' Situatioun 1 verschlëmmert
dat do ass en Agrëff a meng Privatsphär!
2
(medizinischer) Eingriff
intervention (médicale)
(medical) intervention
intervenção (médica)
deen Agrëff kann nëmme vun engem Spezialist gemaach ginn
Interventioun