aidskrank
malade du sida
suffering from AIDS
doente com sida
op dëser Adress gëtt aidskranke Leit Hëllef ugebueden
déi nei Therapie huet dem Aidskranken nees neie Mutt gemaach