Aidstester
Aidstest
test de dépistage du sida
AIDS test
teste da sida
ech war erliichtert, wéi mäin Dokter mer gesot huet, d' Resultat 1 vu mengem Aidstest wier negativ