Äisschichten
Äisschichte
Eisschicht
couche de glace
layer of ice
camada de gelo
d' Äisschicht 1 um Séi ass ze dënn, fir Schlittschong ze fueren