Akademien
Akademië
Akademie
académie établissement
college academy place of study
academia escola superior
hatt wëllt sech op enger Akademie am Ausland aschreiwen