Akafsbongen
Akafsbonge
Einkaufsgutschein
bon d'achat
shopping voucher
vale de compras
solle mer eisem Chef fir de Gebuertsdag en Akafsbong schenken?
Bong