Akafskierwercher
1
2
Einkaufskorb eines Geschäfts
panier d'achat dans un magasin
shopping basket in a shop
cesto de compras numa loja
ech hunn en Akafskierfche geholl, well ech keng Mënz fir e Caddie hat