Akafsweenercher
Einkaufswagen
chariot caddie
shopping trolley
carrinho de compras
am Supermarché ass ee mer mat sengem Akafsweenchen an d' Feescht 1 gerannt
Caddie
Weenchen
Akafsweenchen
Caddie
Weenchen