Akkordeonistinnen
Akkordeonistinne
Akkordeonistin
accordéoniste femme, fille
acordeonista mulher, rapariga
déi talentéiert Akkordeonistin spillt scho säit Joren an der Duerfmusek