Akkreditatiounen
Akkreditatioune
1
Akkreditierung Zulassung
accréditation autorisation
accreditation authorization
acreditação autorização
zwee vun eise Journaliste kruten d' Akkreditatioun 1 fir op d' Olympesch 1 Spiller
Akkreditéierung
2
Akkreditierung Dokument
accréditation document
accreditation document
acreditação documento
du muss deng Akkreditatioun virleeën, soss gëss de net eragelooss
Akkreditéierung
1
Akkreditatioun
Akkreditéierung
2
Akkreditatioun
Akkreditéierung