hunn
ageklappt
transitiv
1
einschlagen einklopfen
enfoncer planter au marteau
to knock in with a hammer
pregar espetar com um martelo
ech hu mech op den Daum gehaen, wéi ech wollt en Nol aklappen
anhaen
aschloen
2
einklappen
replier rabattre
recolher retrair
an dëser enker Gaass hues de all Interêt, d' Spigele 1 vum Auto anzeklappen
eraklappen
reflexiv
3
sich einklappen
se replier se rabattre
recolher retrair-se
op mengem neien Auto klappen d' Spigele 1 sech vum selwen an
sech eraklappen
1
aklappen
anhaen
aschloen
2
aklappen
eraklappen
3
sech aklappen
sech eraklappen