akribisch
méticuleux méticuleusement
meticulous meticulously
meticuloso minucioso meticulosamente
de Kontrakt ass op eng akribesch Manéier opgesat
iwwer d' Visiteure 1 gouf akribesch Buch geféiert
penibel