Aktionärsversammlungen
Aktionärsversammlunge
Aktionärsversammlung
assemblée des actionnaires
shareholders' meeting
assembleia de acionistas
d' Direktesch 1 huet hiren Adjoint op d' Aktionärsversammlung 1 delegéiert