1
Aktiounen
Aktioune
Aktion Handlung, Maßnahme
action intervention
campaign action
ação intervenção
d' Gemeng 1 huet eng Aktioun géint den Hondsdreck op den Trottoire lancéiert
d' Regierung 1 schléisst militäresch Aktiounen net aus
et muss een an Aktioun trieden, wann een seng Iddie wëllt ëmsetzen et muss een aktiv ginn, wann een seng Iddie wëllt ëmsetzen
2
kee Pluriel
Aktion physikalische Kraft
action phénomène physique
action physical force
ação fenómeno físico
kanns de mir de Prinzip vun Aktioun a Reaktioun erklären?