Alkoholkontrollen
Alkoholkontrolle
Alkoholkontrolle
contrôle d'alcoolémie
alcohol check alcohol test
controlo de alcoolemia
op Uerder vum Procureur gouf eng systematesch Alkoholkontroll duerchgeféiert