Allergien
Allergië
Allergie
allergie
allergy
alergia
hien huet eng Allergie op Nëss
et gëtt ëmmer méi Kanner, déi un Allergië leiden